+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

мај 28, 2020 0 Comments

Обавјештење

Општина Трново, Општинска управа, у смислу члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број : 40/13, 106/15, 3/16 и 84/9), упућује

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се грађани и стручна јавност да ће Нацрт Измјена дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора “ЛЕГЕНД“ д.о.о., Витковић Александре, Обућина Желимира и Јокић Далиборке бити изложен на јавни увид у периоду од 05.06.2020. до 06.07.2020. године.

Јавни увид се може извршити у просторијама Одсјека за финансије, просторно уређење и стамбене послове Општине Трново и просторијама носиоца израде плана “УНИС“ Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара Источно Сарајево радним даном од 08:00 – 14:00 часова.

Примједбе, приједлози и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу, која ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт плана бити изложен или доставити у писаној форми, на адресу Општина Трново, Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове , ул. Трновског батаљона број : 86.

НАЧЕЛНИК Драгомир Гаговић

Број : 03-363-5/19 Трново, 26.05.2020. године