+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

март 17, 2021 0 Comments

Обавјештење

Општина Трново, Општинска управа, у смислу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број : 40/13, 106/15, 3/16 i 84/9), упућује

 

                                                         О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се грађани и стручна јавност да ће Нацрт Измјена дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационог подручја Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Ћорић Срђана бити изложен на јавни увид у периоду од 21.03.2021. до 20.04.2021. године.

Јавни увид се може извршити у просторијама Одсјека за финансије, просторно уређење и стамбене послове Општине Трново и просторијама носиоца израде плана “УНИС“ Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара Источно Сарајево радним даном од 08:00 – 14:00 часова.

Примједбе, приједлози  и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу, која ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт плана бити изложен или  доставити у писаној форми, на адресу Општина Трново, Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове , ул. Трновског батаљона број : 86.

 

 

 

                                                                                                                     НАЧЕЛНИК

 

Број : 03-363-16/20                                                                                  Драгомир Гаговић

Трново, 10.03.2021. године