+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

јун 4, 2021 0 Comments

Обавјештење Министарства трговине и туризма

Министарство трговине и туризма реализује активности на изради нове Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2021-2027. година. Како би се прикупили сви релавантни подаци, а у циљу израде што квалитенијег документа, у израду Стратегије укључују и ширу заједницу, те моле да се испуне упитници.

С циљем отварања шире дискусије са туристичко-угоститељским сектором, отворена питања су објављена кроз 4 тематски групирана онлајн упитника:
• Упитник 1: Дестинацијски брендинг и маркетинг
• Упитник 2: Туристички производи и искуства
• Упитник 3: Људски капитал
• Упитник 4: Подстицајно окружење за конкурентност

Упитници су намијењени широкој групи актера из приватног, јавног и невладиног сектора који ђелују на пољу туризма и угоститељства у Републици Српској. Иста организација/ субјект може одговорити на више упитника у зависности од релевантности теме. За сваки упитник потребно је 10 – 15 минута.

https://www.surveymonkey.com/r/brendingimarketing

https://www.surveymonkey.com/r/proizvodiiiskustva

https://www.surveymonkey.com/r/ljkapital

https://www.surveymonkey.com/r/pokruzenje