+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

децембар 1, 2020 0 Comments

Обавјештење о јавној расправи (2)

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                            OПШТИНА ТРНОВО                                                                                                                          НАЧЕЛНИК                                                                                                                                        OПШТИНСКА УПРАВА

Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове

Број : 03-363-15/19                                                                                                                                    Трново, 30.11.2020.  године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана

“Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Обућина Јеленке

 

 

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) спроведен је јавни увид у Нацрт измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Обућина Јеленке у трајању од 30 дана, који је завршен дана 13.11.2020. године.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 08.12.2020.  године (уторак) у сали СО Трново са почетком у 11,00 часова.

Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

 

 

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић