+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Новости

26 априла, 2021

Обавјештење о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско -рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Ћорић Срђана

РЕПУБЛИКА СРПСКА

OПШТИНА ТРНОВО

НАЧЕЛНИК

OПШТИНСКА УПРАВА

Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове

Broj : 03-363-16/20

Trnovo, 21.04.2021  године

 

 

 

                                                     ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана

“Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Ћорић Срђана

 

 

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) спроведен је јавни увид у Нацрт измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Ћорић Срђана у трајању од 30 дана, који је завршен дана 20.04.2021. године.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 28.04.2021.  године (сриједа) у сали СО Трново са почетком у 12,00 часова.

Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

 

 

НАЧЕЛНИК

                                                        

Драгомир Гаговић