+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

фебруар 22, 2022 0 Comments

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора “Стам-Петровић“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

OПШТИНА ТРНОВО

НАЧЕЛНИК

OПШТИНСКА УПРАВА

Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове

Broj : 03-363-11/21

Trnovo, 21.02.2022  године

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана

“Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Стам-Петровић“ д.о.о. Пале

 

 

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) спроведен је јавни увид у Нацрт измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора “Стам-Петровић“ д.о.о. Пале у трајању од 30 дана, који је завршен дана 28.01.2022. године.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 25.02.2022.  године (петак) у сали СО Трново са почетком у 11,00 часова.

Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

 

 

НАЧЕЛНИК

Драгомир Гаговић