+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

април 26, 2021 0 Comments

Обавјештење о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско -рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново” на иницијативу инвеститора Зекић Ђорђа

РЕПУБЛИКА СРПСКА

OПШТИНА ТРНОВО

НАЧЕЛНИК

OПШТИНСКА УПРАВА

Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове

Broj : 03-363-14/20

Trnovo, 21.04.2021.  године

 

 

 

                                                   ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана

“Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Зекић Ђорђа

 

 

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) спроведен је јавни увид у Нацрт измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Зекић Ђорђа у трајању од 30 дана, који је завршен дана 20.04.2021. године.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 28.04.2021.  године (сриједа) у сали СО Трново са почетком у 11,00 часова.

Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

 

 

  НАЧЕЛНИК

                                                        

Драгомир Гаговић