+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

јун 10, 2019 0 Comments

Обавјештење о јавној расправи Нацрта Измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРНОВО
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове
Број 03-363-8/18
Трново, 07.06.2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

О јавној расправи Нацрта Измјене дијела Ревизије Регулационог плана
“Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Маврић Есада, Магазиновић Ана Марије и Брезо Бориса

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и на основу Одлуке Скупштине Општине Трново број 01-022-26-5/19 од 25.04.2019. године, спроведен је јавни увид у Нацрт Измјене дијела ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Маврић Есада, Магазиновић Ана Марије и Брезо Бориса у трајању од 30 дана, који је завршен 07.06.2019. године.
У складу са чланом 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 13.06.2019. године (четвртак) у сали СО Трново са почетком у 12,00 часова.
Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

НАЧЕЛНИК
Драгомир Гаговић