+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

август 10, 2021 0 Comments

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

OПШТИНА ТРНОВО

НАЧЕЛНИК

OПШТИНСКА УПРАВА

Одсјек за финансије, просторно уређење и стамбене послове

Broj : 03-363-8/21

Trnovo, 09.08.2021  године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о јавној расправи Нацрта измјене дијела Ревизије Регулационог плана

“Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора “CONSTRUCT INVEST“ д.о.о. Требиње

 

          У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) спроведен је јавни увид у Нацрт измјене дијела Ревизије Регулационог плана “Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора “CONSTRUCT INVEST“ д.о.о. Требиње у трајању од 30 дана, који је завршен дана 04.08.2021. године.

         У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 19.08.2021.  године (четвртак) у сали СО Трново са почетком у 12,00 часова.

Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

 

                              

                                                                                                НАЧЕЛНИК

          Драгомир Гаговић