+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

април 11, 2022 0 Comments

Обавјештење у вези избора за чланове Савјета мјесних заједница

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРНОВО
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број : 01-03-6/22
Трново, 08.04.2022. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Општинска изборна комисија Трново обавјештава  све политичке странке које на подручју општине Трново имају општински одбор или други вид организације, удружења грађана и грађане мјесних заједница општине Трново да је Скупштина општине Трново, на сједници одржаној дана 28.02.2022. године донијела Одлуку о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница : Трново (5 чланова) и Кијево (5 чланова).

Избори ће бити одржани у недељу,  дана 08.05.2022. године у времену од 09:00 до 15:00 часова.

                Изборе за Савјете мјесних заједница спроводи Општинска изборна комисија Трново и бирачки одбори у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, бр.34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 94/12 –Одлука УС БИХ,  109/12, 45/18 и 18/20), Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице (“Службени гласник Републике Српске“. бр. 122/12 и 31/13), Закона о локалној самоуправи  (“Службени гласник Републике Српске“. бр. 97/16 и 36/19), Статута општине Трново (“Службене новине Града Источно Сарајево“, бр. 18/17 и 27/17) и Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница (“Службене новине Града Источно Сарајево“, бр. 3/22).

Кандидате за чланове Савјета мјесних заједница могу предлагати све политичке странке које на подручју Општине Трново имају општински одбор или други вид организације, удружења грађана која дјелују на подручју Општине Трново и групе грађана (овлаштени предлагачи), и то :

– најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача.

 

Овлаштени предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу, а предложени кандидати морају да буду уписани у Централни бирачки списак и да имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се кандидују на дан расписивања избора.

Приликом предлагања овлаштени предлагачи морају водити рачуна о равноправној полној засупљености у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у БиХ(“Службени гласник БиХ“, бр. 32/10-Пречишћени текст), тако да је један од полова заступљен најмање 40% на кандидатској листи, као и територијалној заступљености мјесне заједнице.

Захтјеви за овјеру кандидатских листи подносе се Општинској изборној комисији Трново на прописаним обрасцима, а рок за предају кандидатских листи је 22.04.2022. године до 15:00 часова.

Овлаштени предлагачи чија кандидатска листа буде овјерена  имају право да предлажу по једног члана бирачког одбора и његовог замјеника за мјесне заједнице за које су поднијели кандидатску листу за избор чланова савјета мјесне заједнице. Чланови и замјеници бирачког одбора морају бити уписани у Извод из Централног бирачког списка за мјесну заједницу за коју се предлажу за именовање и морају имати најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме, стручност и искуство у провођењу избора.

Приједлози за чланове бирачких одбора подносе се Општинској изборној комисији у писаној форми најкасније до 23.04.2022. године до 15 :00 часова.

Овлаштени предлагачи могу поднијети захтјев за акредитовање посматрача изборних активности на бирачким мјестима за сваку мјесну заједницу. Захтјев се подноси Општинској изборној комисији Трново на прописаном обрасцу, уз који се прилаже својеручно  потписана изјава за сваког акредитованог посматрача о поштовању тајности гласања. Крајњи рок за предају захтјева за акредитовање посматрача је 26.04.2022. године до 15:00 часова.

Сви потребни обрасци могу се преузети у сједишту Општинске изборне комисије Трново, ул. Трновског батаљона бр. 84 или на порталу Општине Трново.

Све додатне информације могу се добити путем телефона 057/610-237 или 057/610-120.

 

Трново, 08.04.2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Јелена Шиповац

Избори Савјета мјесних заједница-ОБРАСЦИ УПУТСТВО О РОКОВИМА ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ 2022

УПУТСТВО О РОКОВИМА ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ 2022

0 0 гласови
Гласање за чланке
Претплати се
Обавести о
0 Коментари
Уграђене повратне информације
Погледај све коментаре
0
Волели бисмо да чујемо ваше мишљење, молимо вас да пошаљете коментар.x