Привреда

 Захтјев пољопривредна сагласност (30.01.2020 12:10)
 Захтјев за регистрацију предузетника (Образац СП-1) (10.04.2017 13:25)
 Упутство за попуњавање Обрасца СП-1 (10.04.2017 13:25)
 Захтјев за одобравање припремних радњи за обављање ЗП ђелатности (Образац СП-2) (10.04.2017 13:25)
 Упутство за попуњавање Обрасца СП-2 (10.04.2017 13:25)
 Захтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности (Образац СП-3) (10.04.2017 13:25)
 Захтјев за издавање одобрења за обављање превоза за властите потребе (10.04.2017 08:00)

Борачко инвалидска заштита

Захтјев за издавање потврде о својству РВИ ради повластица приликом увоза путничког моторног возила (10.04.2017 13:30)
Захтјев за борачки додатак (10.04.2017 13:30)
Захтјев за остваривање права на опрему новорођенчета (10.04.2017 13:30)

Социјална заштита

Захтјев за остваривање права на рефундацију исплаћене накнаде нето плате (10.04.2017 13:30)
Захтјев за остварење права из Закона о социјалној заштити (10.04.2017 13:30)

  • Урбанизам и грађење

Захтјев за издавање локацијских услова (10.04.2017 13:30)
Захтјев за издавање употребне дозволе (10.04.2017 13:30)
Захтјев за издавање одобрења за грађење (10.04.2017 13:30)

  • Општи обрасци

Пријава за Јавни конкурс за намјештенике (26.12.2017 12:15)
Захтјев (10.04.2017 13:35)

  • Пријава корупције

Образац – пријава корупције

Захтјев приступ информацији

Захтјев о слободи приступа информацијама