ОДБОРНИЦИ

1.НЕМАЊА ЛУЧИЋ   СДС

2.ДРАГАН ШИПОВАЦ  СДС

3.БРАНКА РИСТИЋ   СДС

4.БОРКО МИШОВИЋ    СДС

5.ДАНИЈЕЛ ГРУЈИЋ    ПДП

6.ВИДАК ШИПОВАЦ   СП

7.БЕХИЈА МУЛАОСМАНОВИЋ  ДФ

8.ВЕЉКО ВЛАШКИ СНСД “МИЛОРАД ДОДИК”

9.ЉИЉАНА МИЛИЋ  СНСД “МИЛОРАД ДОДИК”

10.ДРАГАН ВИТКОВИЋ СНСД “МИЛОРАД ДОДИК”

11.МИРОСЛАВ БЈЕЛИЦА СНСД “МИЛОРАД ДОДИК”

12.ПРЕДРАГ ЕЛЕЗ  СНСД “МИЛОРАД ДОДИК”

13.СИНИША ГОЛИЈАНИН ДНС

Комисија за награде и признања

1.Драган Шиповац  предсједник

2.Бранка Ристић           члан

3.Љиљана Милић             члан

Комисија за избор и именовања

1.Немања Лучић  предсједник

2.Данијел Грујић        члан

3.Борко Мишовић         ”

4.Вељко Влашки          ”

5.Синиша Голијанин       ”

Комисија за вјерска питања СО Трново

1.Бехија Мулаосмановић  предсједник

2.Видак Шиповац                     члан

3.Драган Витковић                   Члан

Комисија за прописе

1.Данијел Грујић   предсједник

2.Новак Вукајловић  члан

3.Новка Лучић      члан

4.Драган Шиповац   члан

5.Драган Витковић   члан

Комисија за омладину

1.Предраг Елез   предсједник

2.Драган Шиповац   члан

3.Синиша Голијанин   члан

4.Тања Лучић     члан

5.Петар Клепић    члан

Комисија за равноправност полова

1.Љиљана Милић   предсједник

2.Синиша Голијанин   члан

3.Бранка Ристић      члан

4.јелена Обућина    члан

5.Данијел Грујић    члан

Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа

1.Синиша Голијанин    предсједник

2.Мирослав Бјелица   члан

3.Борко Мишовић   члан

4.Адис шеховић    члан

5.Милован Клепић    члан

Комисија за провођење кодекса понашања

1.Видак Шиповац    предсједник

2.Бранка Ристић   члан

3.Мирослав Бјелица   члан

Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

1.Драган Шиповац  предсједник

2.Борко Мишовић   члан

3.Бранка Ристић    члан

4.Мирослав Бјелица   члан

5.Синиша Голијанин  члан

Надзорни одбор

1.Адријана Рац    предсједник

2.Милијана Голијанин  члан

3.Маријана Милић    члан

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

1.Предраг Елез   предсједник

2.Борко Мишовић   члан

3.Бехија Мулаосмановић   члан

4.Бранка Ристић   члан

5.Вељко Влашки   члан

Савјет за спорт

1.Видак Шиповац    предсједник

2.Мирослав Бјелица   члан

3.Јована Милић   члан

4.Милан Витковић   члан

5.Жељко Шиљеговић   члан

Савјет за културу

1.Младен Голијанин   предсједник

2.Данијел Грујић    члан

3.Видак Шиповац   члан

4.Ика Ристивојевић   члан

5.Јован Зимоњић   члан