+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

odluka o imenovanju biračkih odbora (2)