+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

фебруар 10, 2022 0 Comments

Одржана друга ванредна сједница Скупштине општине Трново

Данас је одржана друга ванредна сједница Скупштине општине Трново на којој се разматрало о приједлозима, Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Трново“ д.о.о. Трново; Одлука о допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Трново“ д.о.о. Трново, те приједлози Одлука о приједлогу броја и просторног распореда школа (мрежа школа) и уписних подручја на подручју општине Трново; Програма коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и приједлог Одлуке о додјели намјенских средстава.

Акценат скупштине је стављен на актуелну ситуацију везану за изворишта питке воде и водоснадбјевања на теритотији општине Трново, гдје је донешено и усвојено неколико закључака у вези ове тематике.