+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

септембар 16, 2021 0 Comments

Одржана редовна сједница Скупштине општине Трново

Данашња Осмa редовнa сједницa Скупштине општине Трново прошла је у радној и лијепој атмосфери, а оно шта треба истаћи  је да су извјештаји и одлуке дневног реда изгласани једногласно, од којих издвајамо;

Извјештај о проведеној финансијској ревизији општине Трново за период 01.01- 31.12.2020. године; Акциони план за отклањање пропуста и неправилности утврђених по ревизорском извјештају број: ПБ051-21 за период 01.01.-31.12.2020. године; Извјештај о извршењу буџета општине Трново за период 01.01-30.06.2021. године; Извјештај о раду Надзорног одбора СО Трново за период 01.01-30.06.2021. године;  Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско- рекреационо подручјe Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „CONSTRUCT INVEST“ д.о.о. Требиње; Приједлог Одлуке о давању сагласности за вршење детаљног геолошког истраживања техничког грађевинског камена- дијабаза на локалитету „Бандијерка“- Рогој; Није усвојен ,Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско – рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ (локалитет Шатор); и предложено је да ова тачка дневног реда буде на неким од наредних сједница Скупштине општине.