+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

август 6, 2021 0 Comments

Одржана седма редовна сједница СО Трново

Са одржане седме редовне седнице СО Трново све предложене тачке су усвојене већином гласова.

Приједлог Одлуке о нераспоређеном суфициту за 2020. годину;
Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско- рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Слијепчевић Зоре;
Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Ревизије Регулационог плана Спортско- рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „НПЛ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Источна Илиџа;
Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије Регулационог плана Спортско – рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „НПЛ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Источна Илиџа;
Приједлог Одлуке о регулисању висине накнада за коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу, путних објеката и земљишта у заштитном појасу путева на подручју општине Трново;
Извјештај из области културе, физичке културе и информисања;
Извјештај о слободи приступа информацијама у општини Трново;
Информација о упису ученика у први разред ЈУ ОШ „Свети Сава“ Трново за школску 2021/2022 годину;
На сједници је усвојен и Приједлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама комуналних услуга(вода, одвоз смећа, одлагање отпада на депонију, канализација).