+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

март 10, 2022 0 Comments

Oдржани форуми грађана

У склопу УНДП пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ друга фаза“ 07.марта одржани су форуми грађана у мјесним заједницама Трново и Кијево, гдје је било присутно више од 30 грађана.
Мјештани ове двије мјесне заједнице су на форумима након идентификовања проблема дискутовали о потенцијалним рјешењима односно именовању пројеката који би се кроз пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ могли имплементирати.
На форумима грађани су се још упознали са досадашњим активностима које су провођене у склопу овог пројекта, као и начином финансирања будућих пројеката чија је вриједност 61.600 КМ за обје мјесне заједнице, гдје би учешће УНДП-а било 70 % , а локалне заједнице 30 % .
Током дискусије грађани су идентификовали приоритете и усагласили се о њиховој важности.
У МЗ Трново било је више приједлога, а највише бодова добио је приједлог ПСД „Трескавица “ Трново који се односио на „Изградњу бунгалова на Суставцу“, док су грађани МЗ Кијево највећи број бодова дали приједлогу пројекта који се односио на „Санацију потока и пута равно Кијево“ оштећених приликом недавних поплава.
Кроз пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ друга фаза“ форуми грађана су од важности, јер је то механизам за окупљање становништа са простора једне мјесне заједнице како би се разговарало о заједничним проблемима који оптерећују свакодневни живот у њиховој мјесној заједници, што су грађани препознали и подржали.
Иначе, општина Трново је са још 40 општина у БиХ укључена у овај пројекат чији је циљ унапрјеђење квалитета живота грађана БиХ кроз оснажене и родно одговорне мјесне заједнице које потпомажу активан ангажман грађана у јавном животу.