Само урбано подручје Трнова карактерише издужен облик, положен у правцу сјевер-југ, смјештено је у алувијалном проширењу ријеке Жељезнице, а протеже се од насеља Тошићи и Широкари на југу до улаза у кањонски дио којим је Трново на сјеверу одвојено од Федерације Босне и Херцеговине. Дужина урбаног подручја износи око 4,3 км, а његова просјечна ширина је око 1,3 км, односно укупна површина урбаног подручја износи 567 ха.

У ово подручје укључен је долински, равничарски дио ријеке Жељезнице просјечне ширине око 500 м, те источне и западне падине њеног обода у појасу од 400 до 600 м. Тако је у урбано подручје укључен и доњи дио слива десних притока Жељезнице, Љуштре  и Широкарнице.Поред географског  и саобраћајни положај има доминантну улогу за општину Трново, обзиром да се Трново налази на 25. километру магистралног пута Сарајево- Требиње -Подгорица ( М-18), односно између магистралних праваца који повезују Јадранско море са континенталним залеђем.