Одлука о измјени Статута општине (01.11.2019 14:00)
Политика квалитета (13.06.2018 08:55)
Статут (31.05.2018 13:25)
Правилник подстицаја у пољопривреди (27.04.2018 08:30)
План интегритета Општине Трново (17.01.2018 12:45)
Пословник (12.05.2017 13:20)
Стратегија развоја општине Трново -први дио (03.05.2017 08:55)
Стратегија развоја општине Трново-други дио (03.05.2017 08:55)
Омладинска политика општине Трново (03.05.2017 08:50)
ЛЕАП-Локални еколошки акциони план (03.05.2017 08:45)
Пословник о раду скупштине општине Трново (01.03.2014 10:00)