+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Новости

26 фебруара, 2020

Општински парламент одржао 26.редовну сједницу

На одржаној сједници Скупштине општине Трново одборници су већином гласова усвојили све предложене тачке дневног реда, осим из области комуналних послова, ради комплетности података.