+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

мај 21, 2021 0 Comments

Пета редовна сједница Скупштине општине Трново заказана за 27. мај

Петa редовну сједницa Скупштине општине Трново  одржаће се 27.05.2021. године године  са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Трново.

 

Предложени дневни ред :

 

 1. Записник са 4. редовне сједнице Скупштине општине Трново;
 2. Извјештај о извршењу Буџета општине Трново за 2020. годину;
 3. Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Зекић Ђорђа;
 4. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „Стам-Петровић“ д.о.о. Пале;
 5. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Измјене Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „Легенд“ д.о.о. Источна Илиџа;
 6. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново на иницијативу инвеститора „Стам-Петровић“ д.о.о. Пале;
 7. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина“ на подручју општине Трново на иницијативу инвеститора „Легенд“ д.о.о. Источна Илиџа;
 8. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Обућина Јеленке;
 9. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама и накнадама;
 10. Приједлог Одлуке о давању у закуп земљишта (HIDROWIND);
 11. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску, услужну и дјелатност игара на срећу на подручју општине Трново;
 12. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Трново;
 13. Приједлог Одлуке о именовању секретара Скупштине општине Трново;
 14. Извјештај о раду комуналног полицајца за период 01.01.-31.12.2020. године;
 15. Иформација о санацији локалних путева на подручју општине Трново;
 16. Информација о стању у области пољопривреде, лова, риболова и шума на подручју општине Трново;
 17. Информација о стању цивилне заштите на подручју општине Трново;
 18. Одборничка питања и одговори.