+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

јул 16, 2020 0 Comments

План излагања извода из Централног бирачког списка

Na osnovu člana 2.13, 3.1 stav 3. i 3.11 Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 18. stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“, broj : 29/18), Opštinska izborna komisija Trnovo, na sjednici održanoj 13.07.2020. godine, donijela je

P L A N
izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače za opštinu Trnovo i načinu obavještavanja raseljenih lica o načinu i rokovima za određivanje ili promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak opštine Trnovo

I
Ovim planom utvrđuje se način obavještavanja birača o mjestima i rokovima izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska za birače opštine Trnovo, rokovima za ispravku ili dopunu ličnih podataka kao i način obavještavanja raseljenih lica o rokovima i načinu podnošenja zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak opštine Trnovo.

II
Svrha izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska na uvid javnosti je obezbjeđivanje pristupa državljanima BiH sa biračkim pravom, kako bi mogli provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa.

III
Izvodi iz privremenog Centralnog biračkog spiska za redovne birače biće izložen na uvid javnosti u periodu od 18.07.2020. godine do 17.08.2020. godine na mjestima utvrđenim tačkom IV ovog plana.

IV
Izvodi iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače opštine Trnovo biće izloženi na slijedećim mjestima:
1. Šalter sala u zgradi opštine Trnovo, ul. Trnovskog bataljona br. 86,
2. Centar za birački spisak u zgradi opštine Trnovo,
3. Mjesna zajednica Trnovo,
4. Mjesna zajednica Kijevo,
5. Na zvaničnoj internet stranici opštine Trnovo.

V
Opštinska izborna komisija će putem sredstava informisanja, isticanjem obavještenja na oglasnoj tabli opštine Trnovo i šalter sali, štampanjem oglasa, te putem zvanične internet stranice opštine Trnovo informisati raseljena lica da se izvod iz Centralnog biračkog spiska za nalazi u Centru za birački spisak opštine Trnovo, o načinu, uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije kao i o adresi, broju telefona i radnom vremenu Centra za birački spisak opštine Trnovo.
Zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije za raseljena lica podnosi se na obrazcu PBO-1 koji se može dobiti u Centru za birački spisak, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01.09.2020. godine za Lokalne izbore 2020. godine.

VI
Centar za birački spisak se nalazi u zgradi opštine Trnovo, ul. Trnovskog bataljona br. 86, I sprat, i radi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova, kontakt telefon: 057/610-237.

VII
Opštinska izborna komisija će ovaj Plan objaviti na oglasnoj tabli opštine Trnovo i na zvaničnoj internet stranici opštine Trnovo.

Broj: 01-03-5/20
Datum: 13.07.2020. godine
PREDSJEDNIK
OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

Jelena Šipovac