ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024.ГОД

План ЈН за 2024.год.

Одлука о усвајању Плана јавних набавки општине Трново за 2024.год.

I Измјена и допуна Плана ЈН 2024

Одлука о измјенама и допунама Плана ЈН  2024

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.ГОД.

План јавних набавки за 2023.годину

Одлука о усвајању плана 2023

Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки општине Трново у 2023.год.

Измјена/ допуна Плана јавних набавки 2023.

Измјена допуна плана набавки за 2023.год.

Измјена допуна плана набавки за 2023.год.

Одлука о измјени Плана ЈН (2)

Одлука о измјени Плана ЈН (3)

Одлука о измјени Плана ЈН(4)

Одлука о измјени Плана ЈН (5)

Одлука о измјени Плана ЈН (6)

Одлука о измјени Плана ЈН (7)

Одлука о измјени Плана ЈН (8)

Одлука о измјени Плана ЈН ( 9)

Одлука о измјени Плана ЈН (10)

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОД.

План Јавних набавки

Прва измјена Плана ЈН за 2022.годину

Друга измјена Плана ЈН за 2022.годину

Трећа измјена Плана ЈН за 2022.годину

Четврта измјена плана ЈН za 2022.годину

Пета измјена плана ЈН за 2022.год.

Шеста измјена плана ЈН за 2022.годину

Седма измјена плана ЈН за 2022.год.

Осма измјена плана ЈН за 2022.годину

 

ПЛАН ЈН ЗА 2021.

План ЈН за 2021.год.  

Измјена и допуна плана ЈН за 2021.

Измјена и допуна плана ЈН за 2021.год.

 

 

План ЈН 2020

Прва измјена 2020

Друга измјена 2020

Трећа измјена 2020

Четврта измјена 2020

Пета измјена 2020

Шеста измјена 2020

Седма измјена 2020

Осма измјена 2020

Девета измјена 2020

 

РЈЕШЕЊА

Рјешење о усвајању жалбе о избору најпов.понуђача бр.02-404-12-3/23

Рјешење о усвајању жалбе о избору најпов.понуђача бр.02-404-17-3/23