Искориштеност земљишта

Просјечна величина приватних фарми у Трнову је испод 10 ха, што се јавља као ограничавајући фактор за озбиљније бављење пољопривредом.
Већина пољопривредних производа се користи за личне потребе, а приватне фарме су мјешовитог типа сточарске и биљне производње.

Ниво пољопривредне производње

Већина пољопривредних производа је за личне потребе, а (по спроведеној анкети ) за узгој су сљедеће сорте: кромпир, лук, мрква, купус, грашак, краставци и боранија.
Укупно годишње се засије око 60 ха овим пољопривредним културама.
Остала земља би се могла користити за производњу јагодичастог воћа, пластеници и сл.
Укупне пољопривредне површине износе 4103 ха.

Обрадиво и необрадиво земљиште

Оранице обухватају 443ха, воћњаци 59ха, ливаде и пашњаци 3610 ха и
шуме 9781 ха.

Најзаступљеније пољопривредне културе на подручју општине

Највише приносе индивидуалних пољопривредних произвођача за узгој сљедећих сорти: кромпир, лук, грах, мрква, купус, грашак, краставци, боранију.