+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

децембар 31, 2021 0 Comments

Помоћ општине ЈКП „Трново“ за санацију депоније

Општина Трново је данас Јавном комуналном предузећу „Трново“ исплатила 100.000 КМ за набавку неопходне опреме у вези санирања депоније у Крупачким стијенама. С обзиром да се ради о градској депонији коју користе осим наше и Општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево очекујемо да и оне исто ураде, издвоје средства за ову намјену, као и град Источно Сарајево, како би ова депонија испуњавала минимум услова.

Депонија „Крупачке стијене“ којом управља ЈКП „Трново“ доо, захтијева хитну санацију ради прилагођавања рада према законској регулативи.

У протеклом периоду, од оснивања предузеће је предузело мноштво активности, израђен је „Идејни пројекат санације са наставком експлоатације депоније комуналног отпада „Крупачке стијене“ општина Трново, потом  „Пројекат за изградњу лагуне за сакупљање депонијског филтрата на депонији „Крупачке стијене“ .Сама санација је дуготрајан и захтјеван процес који изискује велика новчана средства које комунално предузеће не може самостално да обезбиједи. Пратећи пројектну документацију и смјернице садржане у њој приоритети у поступку санације депоније су првенствено изградња лагуне за сакупљање депонијског филтрата као и уградња гасних колектора. Такође један од приоритета јесте набавка грађевинске машине-булдозера веће снаге који је неопходан за свакодневни процес одлагања отпада на депонији.