ЈАВНИ ПОЗИВИ 2023.ГОД.

Јавни позив адвокатске услуге

Јавни позив хотелске услуге

Јавни позив угоститељске услуге

Јавни позив услуге стручног усавршавања