ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2024.ГОД.

Образац за праћење реализације уговора јануар 2024.

 

 

 

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2023.ГОД.

Образац праћења реализације уговора  01.02. – 28.02.2023.год.

Образац за праћење реализације уговора 01.03.-31.03.2023.год.

Образац за праћење реализације уговора 01.04. – 30.04.2023.год.

Образац праћења реализације уговора 01.05. до 31.05.2023.год.

Образац за праћење реализације уговора од 01.06.-30.06.2023.

Образац за праћење реализације уговора од 01.07.-31.07.2023.

Oбразац за праћење реализација уговора 01.08-31.08.2023.

Oбразац за праћење реализација уговора 01.09-30.09.2023.

Oбразац за праћење реализација уговора 01.10-31.10.2023.

Oбразац за праћење реализација уговора 01.12-31.12.2023.

Oбразац за праћење реализација уговора 01.01-31.12.2023.

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2022.ГОД. 

 

Образац праћење реализације уговора 01.01.-31.01.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.02.-28.02.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.03.-31.03.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.04.-30.04.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.05.-31.05.2022.

Образац праћење реализације уговора 01.06.-30.06.2022.

Образац за праћење реализације уговора 01.07.-31.07.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.08.-31.08.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.09.-30.09.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.10.-31.10.2022.г.

Образац за праћење реализације уговора 01.11.-30.11.2022.г.

Образац за праћење уговора 01.12-31.12.2022

Образац праћења реализације уговора 01.01-31.12.2022

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2021.ГОД. 

Образац- праћења реализације уговора од 01.01.-30.11.2021.

Образац праћења реализације 01.01.-28.02.2021

Образац за праћење реализ уговора од 01.01.-30.04.2021. 

Образац за праћење реал уговора од 01.01.- 31.05.2021. 

Образац праћења реализације уговора 01.01.-31.08.2021.год.

 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 2020.ГОД.

Образац- Јануар

Образац-фебруар

Образац-март

Образац -април

Образац- мај

Образац-јун

Образац -јул

Образац -август

Образац -август

Образац-септембар

Образац-октобар

Образац-новембар

Образац -децембар

Образац-Анекс 2 дио Б

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о јавним набавкама,услуга и радова у општини Трново 2023.год.

Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова у општини Трново 

Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура

Правилник о начину формирања, гласања и одлучивања Комисије за ЈН (11.04.2016 12:30)
Правилник о поступку директног споразума (23.02.2015 13:45)
Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова (23.02.2015 11:35)