Шуме представљају један од најважнијих природних ресурса Општине Трново и заузимају 92,36 км или 67% њене површине. Вриједност шума се испољава директно кроз призводњу дрвне масе и индиректно кроз општекорисне функције као што су регулисање воде и климе, заштита земљишта, развој туризма. Шумски фонд обилује шумама букве, јеле, смрче и храста китњака у мањој мјери;

Високе шуме са природном обновом – 2830 ха;
Високе шуме букве – 602,08 ха;
Високе деградиране шуме – 543,03 ха;
Шибљаци и голети подесни за пошумљавање – 304,42 ха;
Чисте и мјешовите шуме јеле и смрче и мјешовите шуме букве, јеле и смрче -2227,92 ха.

На овом шумскопривредном подручју предвиђено је пошумљавање садњом садница и њега шумских култура. Наше шуме имају велики потенцијал и у области лова, јер су богате ловном дивљачи као што су: мрки медвјед, дивља свиња, дивља мачка, тетријеб и орао. Вода представља прилично обилан ресурс, на подручју наше општине налазе се бројна врела. А на обронцима планине Трескавице постоје и извори питке воде Љуштра и Широкарка. Хидрографску окосницу чини ријека Жељезница ,а њено највеће извориште чини Храстница отока са простора Туровске Трескавице.

Због ограничених пољопривредних површина у Општини Трново може се рачунати на значајнију призводњу хране – оснивањем фарми (крава, оваца, тов јунади и кока носиља). На подручју општине Трново најраспрострањенија су дубока тла покривена ораничним површинама и ливадама, односно планинске црнице и смеђа тла која се јављају у сливу Жељезнице. Од љековитог биља заступљене су: хајдучка трава, мајчина душица, вранилова трава, кантарион, цвијет глога, од шумског воћа: јагоде, боровнице, малине, купине, дивље јабуке и крушке, а од јестивих гљива: лисичарка и вргањ.