+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

август 4, 2021 0 Comments

Седмa редовнa сједницa Скупштине општине Трново / 05.08.2021.

Седмa редовнa сједницa Скупштине општине Трново ће се одржати 05.08.2021. године  са почетком у 09:00 часова у сали Скупштине општине Трново.

                            

Дневни ред

  1. Записник са 6. редовне сједнице Скупштине општине Трново;
  2. Приједлог Одлуке о нераспоређеном суфициту за 2020. годину;
  3. Приједлог Одлуке о усвајању Измјене дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско- рекреационо подручјe Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Слијепчевић Зоре;
  4. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Ревизије Регулационог плана Спортско- рекреационо подручјe Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „НПЛ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Источна Илиџа; 
  5. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије Регулационог плана Спортско – рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „НПЛ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Источна Илиџа;
  6. Приједлог Одлуке о регулисању висине накнада за коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу, путних објеката и земљишта у заштитном појасу путева на подручју општине Трново;
  7. Извјештај из области културе, физичке културе и информисања;
  8. Извјештај о слободи приступа информацијама у општини Трново;
  9. Информација о упису ученика у први разред ЈУ ОШ „Свети Сава“ Трново за школску 2021/2022 годину;