Osnovno obrazovanje

U opštini Trnovo pored matične osnovne škole, koja je uvrštena u mrežu osnovnih škola RS 1996. godine, u njenom sastavu od juna 2001.godine postoji i petorazredna područna škola u Kijevu.

Nastavni proces u Osnovnoj školi u Trnovu i PŠ Kijevu se odvija u jednoj smjeni.

Učenici su pored redovne, dopunske i dodatne nastave uključeni u mnoge vannastavne i vanškolske aktivnosti, kao što su dramsko – recitatorska, ekološka, literarna i saobraćajna sekcija.

Određeni broj učenika su članovi folklorne sekcije, članovi Džudo kluba „Famos“,sekcije Trnovo i Kik boks kluba „Kule“, te sportskih planinarskih društava “Treskavica“ i „Runolist 05“.