+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

март 1, 2021 0 Comments

Упозорење Комуналне полиције

 

Упозоравамо грађане да су дужни да одржавају уредним своја дворишта у складу са Одлуком о комуналним дјелатностима општине Трново („Службене новине града Источно Сарајево“ бр. 23/17). У складу са чланом 12. наведене одлуке грађани су дужни да вртове, воћњаке, ливаде и друге сличне површине ( ограђене и неограђене) изграђена и неизграђена грађевинска земљишта уз јавне површине власници и корисници морају одржавати уредним односно морају их редовно косити, тако да се на поменутим површинама не смије налазити непокошена трава, шибље, амброзија и сл.

У случају непоштивања горе наведеног прекршиоци ће бити кажњени у складу са Одлуком о комуналној  дјелатности општине Трново.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА