+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

фебруар 21, 2020 0 Comments

Заказана 26. редовна сједница Скупштине општине Трново

Двадесет шеста редовна сједница Скупштине општине Трново одржаће се 24.02.2020.године са почетком у 10,00 часова у сали Скупштине општине Трново.

Предложени дневни ред:

1.Записник са 25.редовне сједнице СО-е Трново
2.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању посебног интереса општине Трново за реализацију инвестиционог пројекта АД Олимпијски центар „Јахорина“
3.Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини (Берјан Синиша и Ћеранић Славиша)
4.Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Обућина Слободанке и Обућина Петра
5.Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Обућина Предрага и Обућина Ненада
6. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Измјене дијела Ревизије регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора Легенд д.о.о., Витковић Александре, Обућина Желимира, Јокић Далиборке
7.Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Трново
8.Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о комуналним ђелатностима
9.Приједлог Одлуке о расписивању Јавног позива за обављање комуналне ђелатности збрињавања отпада из стамбених , стамбено-пословних и пословних објеката на локалитету Забојска-Обућина баре
10.Приједлог Програма кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
11.Приједлог Одлуке о дођели намјенских средстава 12.Питања и одговори