+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Blog

март 23, 2021 0 Comments

Заказана трећа редовна сједница Скупштине општине Трново

Трећa редовна сједница Скупштине општине Трново одржаће се 26.03.2021. године са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Трново.

 

За сједницу је предложен сљедећи:

 

Дневни ред

 

 1. Записник са 2. редовне сједнице Скупштине општине Трново;
 2. Приједлог Буџета општине Трново за 2021. годину;
 3. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Трново за 2021. годину;
 4. Извјештај о раду Начелника и Општинске управе за 2020. годину;
 5. Извјештај о раду и пословању Јавних установа у 2020. години чији је оснивач општина Трново
 • ЈЗУ Дом здравља Трново
 • ЈУ Туристичка организација општине Трново
 • ЈУ Центар за културу
 1. Информација о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Трново за 2020. годину;
 2. Извјештај о парничним и извршним предметима општине Трново у 2020. години;
 3. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Спортско-рекреационо подручје Јахорина- секција I“ на подручју општине Трново;
 4. Приједлог Иницијативе за измјену дијела Ревизије Регулационог плана „Спортско- рекреационог подручја Јахорина на подручју општине Трново“ на иницијативу инвеститора „AKS EXSPRES“ д.о.о. Зворник;
 5. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта;
 6. Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје општине Трново и висине ренте;
 7. Приједлог Одлуке о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју општине Трново у 2021. години;
 8. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за закуп градског грађевинског земљишта на подручју општине Трново у 2020. години;
 9. Избор потпредсједника Скупштине општине Трново;
 10. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за културу Трново;
 11. Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за културу Трново;
 12. Одборничка питања и одговори.