+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

29 novembra, 2019

24.redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo zakazana za 29.novembar

Dvadeset četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo održaće se 29.11.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red :

1.Zapisnik sa 23. redovne sjednice SO-e Trnovo;
2.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Trnovo za period 01.01.-30.09.2019. godine;
3.Nacrt Budžeta opštine Trnovo za 2020. godinu;
4.Odluka o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Trnovo;
5.Odluka o imenovanju članova Odbora za žalbe opštine Trnovo;
6.Odluka o utvrđivanju odborničkog dodatka i visine naknade radnih tijela Skupštine opštine Trnovo;
7.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo na inicijativu investitora Luledžija Brana;
8.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo na inicijativu investitora Obućina Đorđa;
9.Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Izmjene dijela Regulacionog plana „Naselje Trnovo II“ na inicijativu investitora BP „PETRIĆ“ d.o.o.;
10.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo (Legend d.o.o., Vitković Aleksandra, Obućina Želimir i Jokić Daliborka);
11.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo (Obućina Petar i Obućina Slobodanka); 12.Prijedlog Inicijative za izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina“ na području opštine Trnovo (Obućina Nenad i Obućina Predrag); 13.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini (Đokić Dragan i Đokić Vesna);
14. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini (Močević Željka);
15.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini (Janković Zoran);
16.Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa opštine Trnovo za realizaciju investicionog projekta AD Olimpijski centar „Jahorina“;
17.Prijedlog Odluke o osnivanju prava stvarne služnosti na zemljištu u svojini opštine Trnovo („BUK“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo);
18.Informacija o socijalnoj i đečijoj zaštiti na području opštine Trnovo;
19.Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području opštine Trnovo;
20.Informacija u oblasti saobraćaja, veza i komunalnih đelatnosti na području opštine Trnovo;
21.Informacija o uspjehu učenika JU OŠ „Sveti Sava“ Trnovo za školsku 2018/2019 godinu;
22.Odbornička pitanja i odgovori.