+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

15 aprila, 2021

Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo 20.aprila

Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo održaće se 20.04.2021. godine godine sa početkom u 10:00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

 

Za sjednicu je predložen sledeći:

 

Dnevni red

 

 1. Zapisnik sa 3. redovne sjednice Skupštine opštine Trnovo;
 2. Izvještaj o radu Skupštine opštine Trnovo i radnih tijela za 2020. godinu;
 3. Izvještaj o radu budžetskih korisnika koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta opštine Trnovo za 2020. godinu:
 • JU Narodna biblioteka „Trnovo“
 • JU OŠ „Sveti Sava“ Trnovo
 • Udruženje penzionera Trnovo
 • Crveni krst Trnovo
 • Boračka organizacija Trnovo
 • Udruženje porodica poginulih boraca
 • Udruženje invalida Trnovo
 • Udruženje veterana Trnovo
 • Udruženje lovaca Trnovo
 • Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi „Solidarnost“ Trnovo
 • Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi grada Istočno Sarajevo
 • Udruženje građana „Bonitas“ Trnovo
 • Udruženje građana „Srce za djecu“ Istočno Sarajevo
 • PSED „Runolist 05“ Trnovo
 • KBK „Kule“ Trnovo
 • Džudo sekcija „Trnovo“
 • FK „Željeznica“ Trnovo
 1. Izvještaj o radu Opštinske izborne komisije Trnovo za 2020. godinu;
 2. Informacija o inspekcijskom nadzoru na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2020. godine;
 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira na području opštine Trnovo za period 01.01.-31.12.2020. godine;
 4. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;
 5. Prijedlog Inicijative za Izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko- rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora „Stan Petrović“ d.o.o. Pale;
 6. Prijedlog Inicijative za Izmjenu dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko- rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora „Legend“ d.o.o. Istočna Ilidža;
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo na inicijativu investitora „AKS EKSPRES“ d.o.o. Zvornik;
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo na inicijativu investitora „AKS EKSPRES“ d.o.o. Zvornik;
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina- sekcija I“ na području opštine Trnovo;
 10. Izbor potpredsjednika Skupštine opštine Trnovo;
 11. Odbornička pitanja i odgovori.