Urbanističkim planom Opštine Trnovo definisane su sledeće poslovno-industrijske zone:

1. Postojeća privredna zona ĆILIMARA

Ukupne površine 4,30 ha, nalazi se u centru Trnova, pored magistralnog puta Sarajevo-Foča;
Lokacija je izgrađena – poslovni objekti privatizovanog preduzeća “ Tkaonica i predionica “ a.d Trnovo, benzinska pumpa “ BM-PETROL“, te dvije neizgrađene privatne parcele ( po kulturi njiva 4 klase );
Lokacija je opremljena potrebnom infrastrukturom ( voda, struja, kanalizacija i dr.);
Vlasništvo je privatizovanog preduzeća “ Tkaonica i predionica “ a.d Trnovo- površine 3,44 ha, preduzeća “ BM-PETROL “ d.o.o Istočno Sarajevo – površine 0,34 ha i privatno vlasništvo  u površini od 0,52 ha.

2. Postojeća privredna zona PILANA

Ukupne površine 8,79 ha, nalazi se na izlazu iz Trnova prema Foči, sa desne strane magistralnog puta Sarajevo-Foča, tačnije raskršće magistralnog puta Sarajevo – Foča i regionalnog puta Trnovo – Rajski do;
Lokacija je izgrađena – poslovni objekti preduzeća “ Famos “ a.d Istočno Sarajevo i privatizovanog preduzeća “ Rogoj “a.d Trnovo;
Opremljena je potrebnom infrastrukturom ( voda, struja, kanalizacija i dr. );
Vlasništvo je preduzeća “ Famos “ a.d Istočno Sarajevo – površine 2,26 ha i privatizovanog preduzeća “ Rogoj “ a.d  Trnovo – površine 6,53 ha.

3. Poslovno- industrijska zona TRNOVO 1

Novi lokalitet, ukupne površine 9,23 ha , nalazi se na izlazu iz Trnova prema Foči, sa lijeve strane magistralnog puta Sarajevo – Foča;
Lokacija je neizgrađena, poljoprivredno zemljište ( po kulturi njiva  i livada 4.klase ) sastoji se od više parcela u privatnom vlasništvu;
Opremljena je potrebnom infrastrukturom ( voda, struja, kanalizacija ).