NAČELNIK OPŠTINE

Dragomir Gagović

Rođen 18.11.1955. godine u Mokrom, opština Pale. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Banja Luci.
Do 1992. godine bio zaposlen u „Šipad-Jahorina“ Sarajevo, Šumarstvo “ Zelengora“ Kalinovik i obavljao poslove rukovodioca RJ , tehničkog direktora i v.d.direktora. U periodu od 1995.- 2009.godine je bio direktor ŠG “ Treskavica “ Trnovo i ŠG “ Zelengora “ Kalinovik , gdje je za uspješno rukovođenje nagrađen najvišim priznanjima od opština Kalinovik i Trnovo.
Od 2009.-2012. godine,obavljao je poslove izvršnog direktora za komercijalne poslove u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac.
Predsjednik  Upravnog odbora Privredne komore regije Istočno Sarajevo bio je četiri godine, a teče mu i drugi mandat i član je Upravnog odbora Republičke privredne komore.
Osnivač je i prvi predsjednik FK “ Kalinovik“ i dugogodišnji predsjednik FK “ Željeznica “ Trnovo.
Do izbora za načelnika opštine,  radio je na poslovima pomoćnika generalnog direktora JPŠ “ Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.
Oženjen je i otac dvoje djece.
Na lokalnim izborima 2020.god. izabran voljom građana za načelnika opštine Trnovo ispred političke stranke SNSD „Milorad Dodik“.

Načelnik Opštine je nadležan da:

Predlaže statut Opštine,
Predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini Opštine,
Izrađuje i podnosi Skupštini Opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti Opštine, u skladu sa zakonom,
Obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
Sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
Izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
Donosi godišnji plan rada Načelnika opštine i Opštinske uprave,
Podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.