+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

28 maja, 2020

Obavještenje

Opština Trnovo, Opštinska uprava, u smislu člana 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj : 40/13, 106/15, 3/16 i 84/9), upućuje

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se građani i stručna javnost da će Nacrt Izmjena dijela Revizije Regulacionog plana ”Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo” na inicijativu investitora ”LEGEND” d.o.o., Vitković Aleksandre, Obućina Želimira i Jokić Daliborke biti izložen na javni uvid u periodu od 05.06.2020. do 06.07.2020. godine.

Javni uvid se može izvršiti u prostorijama Odsjeka za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove Opštine Trnovo i prostorijama nosioca izrade plana ”UNIS” Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara Istočno Sarajevo radnim danom od 08:00 – 14:00 časova.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt plana mogu se upisati u knjigu, koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt plana biti izložen ili dostaviti u pisanoj formi, na adresu Opština Trnovo, Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove , ul. Trnovskog bataljona broj : 86.

NAČELNIK Dragomir Gagović

Broj : 03-363-5/19 Trnovo, 26.05.2020. godine