+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

10 juna, 2019

Obavještenje o javnoj raspravi Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA TRNOVO
NAČELNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove
Broj 03-363-8/18
Trnovo, 07.06.2019. godine

OBAVJEŠTENJE

O javnoj raspravi Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana
“Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora Mavrić Esada, Magazinović Ana Marije i Brezo Borisa

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16) i na osnovu Odluke Skupštine Opštine Trnovo broj 01-022-26-5/19 od 25.04.2019. godine, sproveden je javni uvid u Nacrt Izmjene dijela revizije Regulacionog plana “Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora Mavrić Esada, Magazinović Ana Marije i Brezo Borisa u trajanju od 30 dana, koji je završen 07.06.2019. godine.
U skladu sa članom 48. stav 6. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), stav Nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dospjelim u toku javnog uvida razmatraće se na javnoj raspravi koja će biti održana dana 13.06.2019. godine (četvrtak) u sali SO Trnovo sa početkom u 12,00 časova.
Javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

NAČELNIK
Dragomir Gagović