+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

10 februara, 2021

OBAVJEŠTENJE VIK-a ZA POTROŠAČE SA PODRUČJA KIJEVA I TRNOVA

Obavještavaju se korisnici usluga da su obilne padavine uzrokovale zamućenje vode na izvoru Ljuštra, odnosno Grabski mlini, sa kojih se pitkom vodom napajaju naselja Trnovo i Kijevo. Rezultati ispitivanja vode na izvorištima Ljuštra i Grabski mlini pokazuju da je parametar zamućenja povišen, odnosno blago povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Koncentracija rezidualnoga hlora je u adekvatnoj koncentraciji propisanoj Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode namjenjenoj za ljudsku upotrebu.

Preporučuju preventivno prokuvavanje vode, posebno za malu djecu, stariju populaciju, bolesne i osjetljive osobe.

Kada mutnoća vode bude u zakonski propisanim granicama, potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.