+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

28 oktobra, 2020

Održana 31. sjednica Skupštine opštine Trnovo

Danas su odbornici većinom glasova usvojili Nacrt Rebalansa budžeta opštine Trnovo za 2020.godinu, nekoliko tačaka koje su se odnosile na Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko –rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo., te Prijedlog inicijative za promjenu područja opštine Trnovo, kao i informacije o socijalnoj i dječijoj zaštiti i o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području naše loklane zajednice.