+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

23 novembra, 2021

Održana deveta sjednica Skupštine opštine Trnovo

 

Na danas održanoj devetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Trnovo odbornici su razmatrali 14 tačaka dnevnog reda. Sve tačke su usvojene većinom glasova, od kojih izdvajamo Nacrt Rebalansa budžeta opštine Trnovo za 2021.godine, te prijedloge odluka o usvajanju Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo“ , kao i prijedloge Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja. Od informacija izdvajamo Informaciju o pričinjenim štetama od poplava na području opštine Trnovo, te redovne informacije po programu skupštine o stanju u oblasti boračko – invalidske i socijalne zaštite, te iz oblasti saobraćaja, veza i komunalnih djelatnosti na području opštine Trnovo.