+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

10 marta, 2022

Održani forumi građana

U sklopu UNDP projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH druga faza“ 07.marta održani su forumi građana u mjesnim zajednicama Trnovo i Kijevo, gdje je bilo prisutno više od 30 građana.
Mještani ove dvije mjesne zajednice su na forumima nakon identifikovanja problema diskutovali o potencijalnim rješenjima odnosno imenovanju projekata koji bi se kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ mogli implementirati.
Na forumima građani su se još upoznali sa dosadašnjim aktivnostima koje su provođene u sklopu ovog projekta, kao i načinom finansiranja budućih projekata čija je vrijednost 61.600 KM za obje mjesne zajednice, gdje bi učešće UNDP-a bilo 70 % , a lokalne zajednice 30 % .
Tokom diskusije građani su identifikovali prioritete i usaglasili se o njihovoj važnosti.
U MZ Trnovo bilo je više prijedloga, a najviše bodova dobio je prijedlog PSD „Treskavica “ Trnovo koji se odnosio na „Izgradnju bungalova na Sustavcu“, dok su građani MZ Kijevo najveći broj bodova dali prijedlogu projekta koji se odnosio na „Sanaciju potoka i puta ravno Kijevo“ oštećenih prilikom nedavnih poplava.
Kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH druga faza“ forumi građana su od važnosti, jer je to mehanizam za okupljanje stanovništa sa prostora jedne mjesne zajednice kako bi se razgovaralo o zajedničnim problemima koji opterećuju svakodnevni život u njihovoj mjesnoj zajednici, što su građani prepoznali i podržali.
Inače, opština Trnovo je sa još 40 opština u BiH uključena u ovaj projekat čiji je cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana BiH kroz osnažene i rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu.