Samo urbano područje Trnova karakteriše izdužen oblik, položen u pravcu sjever-jug, smješteno je u aluvijalnom proširenju rijeke Željeznice, a proteže se od naselja Tošići i Širokari na jugu do ulaza u kanjonski dio kojim je Trnovo na sjeveru odvojeno od Federacije Bosne i Hercegovine. Dužina urbanog područja iznosi oko 4,3 km, a njegova prosječna širina je oko 1,3 km, odnosno ukupna površina urbanog područja iznosi 567 ha.

U ovo područje uključen je dolinski, ravničarski dio rijeke Željeznice prosječne širine oko 500 m, te istočne i zapadne padine njenog oboda u pojasu od 400 do 600 m. Tako je u urbano područje uključen i donji dio sliva desnih pritoka Željeznice, Ljuštre  i Širokarnice.Pored geografskog  i saobraćajni položaj ima dominantnu ulogu za opštinu Trnovo, obzirom da se Trnovo nalazi na 25. kilometru magistralnog puta Sarajevo- Trebinje -Podgorica ( M-18), odnosno između magistralnih pravaca koji povezuju Jadransko more sa kontinentalnim zaleđem.