+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

21 oktobra, 2021

Opština Trnovo nastavlja brigu o zdravlju svojih stanovnika

 

Naša opština je pokazala da vodi brigu o svim stanovnicima, a naročito o bolesnim , tako što im pruža jednokratne novčane pomoći do 300 KM za liječenje, kupovinu lijekova, kao i onima sa nižim penzijama.  U situaciji izazvanoj virusom korona, koju je naše stanovništvo pretrpjelo, lokalna zajednica drugu godinu pomaže, dajući 300 KM po porodici kod koje je utvrđen COVID-19, te im tako olakšava liječenje. Opština će nastaviti brigu, pomagati ove porodice, a pomoć itekako dobro dođe u ovim uslovima gdje je sve manje zaposlenja zbog nastale situacije, a životne obaveze dodatno poskupile.