+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

26 avgusta, 2020

Opština Trnovo pomaže penzionere

 

Pored brige koju vodi o najmlađim stanovnicima, te socijalno ugroženim, takođe kao jedan od važnijih prioriteta je briga o najstarijim licima. U posljednje tri godine izdvajanja u opštinskom budžetu za ovu kategoriju stanovništva i njihovo udruženje koje broji 330 korisnika je po 10.000 KM godišnje. Lokalna zajednica pomaže kada je u pitanju i podjela sjemena za sjetvu, ogreva, kao i drugih aktivnosti, čak i odlazak penzionera na izlete gdje dotira određena sredstva, kako bi ova populacija lakše podnijela svakodnevicu.
Ono što rukovodstvo opštine ističe je da ova mala lokalna zajednica izdvaja znatna sredstva u odnosu i na veće i bolje razvijenije opštine za ovu populaciju.