Odluka o izmjeni Statuta opštine (01.11.2019 14:00)
Politika kvaliteta (13.06.2018 08:55)
Statut (31.05.2018 13:25)
Pravilnik podsticaja u poljoprivredi (27.04.2018 08:30)
Plan integriteta Opštine Trnovo (17.01.2018 12:45)
Poslovnik (12.05.2017 13:20)
Strategija razvoja opštine Trnovo -prvi dio (03.05.2017 08:55)
Strategija razvoja opštine Trnovo-drugi dio (03.05.2017 08:55)
Omladinska politika opštine Trnovo (03.05.2017 08:50)
LEAP-Lokalni ekološki akcioni plan (03.05.2017 08:45)
Poslovnik o radu skupštine opštine Trnovo (01.03.2014 10:00)