+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

16 decembra, 2020

Otpočela realizacija Državnog projekta stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa Pod-projekt BiH 5

Danas je pet korisnika ovog projekta u opštinskim prostorijama potpisalo ugovore o obnovi i izgradnji stambenih jedinica koji će biti provedeni na osnovu Sporazuma o saradnji na provođenju Pod-projekta BiH 5, a koji su potpisali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije i Opština Trnovo i istim su definisane obaveze opštine.
Izvođenje radova planirano je u proljeće 2021.godine.