+387 57 610-237   /   info@trnovo-rs.com

Novosti

21 maja, 2021

Peta redovna sjednica Skupštine opštine Trnovo zakazana za 27. maj

Peta redovnu sjednica Skupštine opštine Trnovo  održaće se 27.05.2021. godine godine  sa početkom u 10:00 časova u sali Skupštine opštine Trnovo.

 

Predloženi dnevni red :

 

 1. Zapisnik sa 4. redovne sjednice Skupštine opštine Trnovo;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Trnovo za 2020. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora Zekić Đorđa;
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora „Stam-Petrović“ d.o.o. Pale;
 5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Izmjene Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora „Legend“ d.o.o. Istočna Ilidža;
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo na inicijativu investitora „Stam-Petrović“ d.o.o. Pale;
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreaciono područje Jahorina“ na području opštine Trnovo na inicijativu investitora „Legend“ d.o.o. Istočna Ilidža;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana „Sportsko-rekreacionog područja Jahorina na području opštine Trnovo“ na inicijativu investitora Obućina Jelenke;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama;
 10. Prijedlog Odluke o davanju u zakup zemljišta (HIDROWIND);
 11. Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području opštine Trnovo;
 12. Prijedlog Odluke o razrješenju v.d. sekretara Skupštine opštine Trnovo;
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Trnovo;
 14. Izvještaj o radu komunalnog policajca za period 01.01.-31.12.2020. godine;
 15. Iformacija o sanaciji lokalnih puteva na području opštine Trnovo;
 16. Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, lova, ribolova i šuma na području opštine Trnovo;
 17. Informacija o stanju civilne zaštite na području opštine Trnovo;
 18. Odbornička pitanja i odgovori.