Iskorištenost zemljišta

Prosječna veličina privatnih farmi u Trnovu je ispod 10 ha, što se javlja kao ograničavajući faktor za ozbiljnije bavljenje poljoprivredom.
Većina poljoprivrednih proizvoda se koristi za lične potrebe, a privatne farme su mješovitog tipa stočarske i biljne proizvodnje.

Nivo poljoprivredne proizvodnje

Većina poljoprivrednih proizvoda je za lične potrebe, a (po sprovedenoj anketi ) za uzgoj su sljedeće sorte: krompir, luk, mrkva, kupus, grašak, krastavci i boranija.
Ukupno godišnje se zasije oko 60 ha ovim poljoprivrednim kulturama.
Ostala zemlja bi se mogla koristiti za proizvodnju jagodičastog voća, plastenici i sl.
Ukupne poljoprivredne površine iznose 4103 ha.

Obradivo i neobradivo zemljište

Oranice obuhvataju 443ha, voćnjaci 59ha, livade i pašnjaci 3610 ha i
šume 9781 ha.

Najzastupljenije poljoprivredne kulture na području opštine

Najviše prinose individualnih poljoprivrednih proizvođača za uzgoj sljedećih sorti: krompir, luk, grah, mrkva, kupus, grašak, krastavci, boraniju.